Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Wpisany przez Administrator wtorek, 24 stycznia 2017 11:06

Kazanie: "Modlitwa w trudnościach"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Nikogo nie było przy modlitwie Jezusa w Getsemani, kto mógłby słyszeć Jego modlitwę. Skąd więc ewangeliści znali jej treść? Widocznie Jezus opowiadając później o tym wydarzeniu, powiedział im jakimi słowami się modlił. Zatem było to na tyle ważne, że zamiast powiedzieć tylko, iż się modlił, Jezus przedstawił im też swoje słowa. Czego możemy nauczyć się z tej modlitwy? Dowiesz się słuchając kazania.

Wpisany przez Administrator środa, 18 stycznia 2017 10:41

Kazanie: "Nieporozumienia"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Często padamy ofiarą różnych nieporozumień. To co wydawało się być jednym, okazuje się być czymś innym. Na podstawie historii z księgi Jozuego, kazanie pokazuje jak ludzie zachowują się w przypadku nieporozumień i wskazuje jak takowych nieporozumień unikać.

Wpisany przez Administrator wtorek, 03 stycznia 2017 15:38

Kazanie: "Noworoczne postanowienie"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Wiele osób przy okazji rozpoczynającego się nowego roku podejmuje pewne postanowienia. Kazanie zachęca, za apostołem Pawłem, by takim postanowieniem dla chrześcijan było nie wstydzenie się Ewangelii.