Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Wpisany przez Administrator wtorek, 03 stycznia 2017 15:38

Kazanie: "Noworoczne postanowienie"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Wiele osób przy okazji rozpoczynającego się nowego roku podejmuje pewne postanowienia. Kazanie zachęca, za apostołem Pawłem, by takim postanowieniem dla chrześcijan było nie wstydzenie się Ewangelii.

Wpisany przez Administrator piątek, 30 grudnia 2016 19:21

Kazanie: "Czy dałeś Jezusowi prezent?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Święta Bożego Narodzenia to urodziny Jezusa Chrystusa. Zazwyczaj w czasie urodzin obdarowuje się jubilata prezentami. Pytanie, czy to zrobiliśmy? Jak chrześcijanie mogą obdarować Jezusa? Co mogą Jemu dać? Posłuchaj rozważania.

Wpisany przez Administrator piątek, 30 grudnia 2016 19:06

Kazanie: "Co jeśli Jezus by się nie narodził?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Co by było, gdyby Jezus się nie narodził? Jakie byłyby konsekwencje dla nas i dla otaczającego nas świata? Czy różnica byłaby widoczna? Rozważanie wskazuje na rzeczy w obecnym społeczeństwie, które są konsekwencją przyjścia Jezusa na świat.