Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Wpisany przez Administrator wtorek, 18 kwietnia 2017 09:07

Kazanie: "Śmierć i zmartwychwstanie - 3 obserwacje"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie omawia trzy z wielu faktów i wniosków, które związane są ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Zapraszamy do wysłuchania.

Wpisany przez Administrator wtorek, 18 kwietnia 2017 08:54

Kazanie: "Stwórca na krzyżu"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Według Listu do Kolosan, Jezus jest Stwórcą tego świata - "wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone". Historia Wielkiego Piątku opowiada o tym, że Stwórca dał się poniżać swojemu stworzeniu. Dlaczego? Co z tego wynika dla nas?

Wpisany przez Administrator wtorek, 11 kwietnia 2017 11:54

Kazanie: "Dzień, w którym Jezus wjechał do Jerozolimy według ewangelisty Jana"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie bazuje na Ewangelii Jana i rozważa opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy na niecały tydzień przed Jego śmiercią. Posłuchaj i sprawdź, jakie lekcje płyną z tego fragmentu dla Twojego życia.