Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Wpisany przez Administrator wtorek, 21 marca 2017 11:38

Kazanie: "Zapierający się Piotr - tchórz czy bohater?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa. Ten fakt przez wieki był powodem do wskazywania na Piotra jako negatywną postać. Rzadko kto, jednak zadaje sobie pytanie, dlaczego to Piotr, a nie inni uczniowie zaparli się Jezusa? Dlaczego to Piotr był na prywatnej posesji arcykapłana i w rezultacie znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji?

Wpisany przez Administrator środa, 15 marca 2017 07:39

Kazanie: "Śmierć, co się dzieje gdy umieramy?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie miało miejsce dwa dni po śmierci członka Rady Zboru. Wyjaśnia ono jak chrześcijanie powinni podchodzić do śmierci (czy radość jest właściwą reakcją) i co się dzieje z chrześcijaninem, gdy ten umiera.

Wpisany przez Administrator wtorek, 07 marca 2017 16:46

Kazanie: "Co to znaczy być dobrym rodzicem?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Jest wiele różnych koncepcji co to znaczy, że ktoś jest dobrym rodzicem, albo że ktoś nim nie jest. Kazanie rozpatruje, jakiego rodzica z biblijnego punktu widzenia można nazwać dobrym. W kazaniu jest też wiele rad dla rodziców co robić, a czego nie robić by jak najlepiej wychować swoje dziecko.