Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

KRYZYS KRYZYSEM

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail
Gdzie spędzisz wieczność?

KRYZYS KRYZYSEM, ALE GDZIE SPĘDZISZ WIECZNOŚĆ ?

 

Jeżeli dzisiaj przyszłoby Ci pożegnać się z tym światem, gdzie spędzisz wieczność?

 Jeżeli poważnie traktujemy Pismo Święte i słowa Pana Jezusa Chrystusa, to praktycznie s±ą tylko dwa takie miejsca:

 

Nie ma drogi pośredniej, nie ma miejsca 2-giej szansy!

Pamiętasz te słowa z Ewangelii Mateusza:

Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują.” - Mat 7.13-14  ?

 

Bez względu na to, gdzie się urodziliśmy i w jakim kościele jesteśmy, w pewnym momencie ważne będzie tylko to, czy nasze imiona są zapisane w Księdze Żywota – I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego.”  - Objawienie(Apokalipsa) 20.12,15

 

Gdzie w takim razie spędzisz swoją wieczność?

 

A może inaczej:

Czy masz pewność, że wieczność spędzisz z Bogiem w Niebie?

Czy można mieć taka pewność?  Kliknij tutaj