Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Co to jest EWANGELIA ?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Co to jest EWANGELIA ? (Nie chodzi o nazwę księgi Nowego Testamentu)

Jest to „dobra nowina”, „najlepsza informacja”, którą uczniowie Jezusa przekazali innym ludziom, i która od pierwszego wieku jest przekazywana dalej.

Wiadomość, że jest ratunek dla ludzi, jest zbawienie – sposób, aby pojednać się z Bogiem. Jedyny i w 100% skuteczny.

Jak w takim razie brzmi ta EWANGELIA ?

Ewangelia w 4 punktach:

„Cztery prawa duchowego życia”