Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Jezus - Czy są jakieś historyczne dowody?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czy są jakiekolwiek dowody na to, że Jezus z Nazaretu był postacią historyczną? Czy jest On może mitem stworzonym przez chrześcijan, a później głoszonym przez nich innym? Skąd możemy wiedzieć, że ktoś taki chodził po tej ziemi?

Zapraszamy Ciebie na wykład: "Jezus: Czy są jakiekolwiek historyczne dowody, że On w ogóle istniał?"

Wtorek, 15 grudzień 2015, godzina 19:00

Kościał Chrześcijan Baptystów

ul. Stoisława 4

70-223 Szczecin

 

Serdecznie zapraszamy!