Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Największa średniowieczna Biblia

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

the binding

W Internecie jest już dostępna cyfrowa kopia Codex Gigas, potocznie zwanego „Biblią diabła”. Jest to największy średniowieczny rękopis Biblii i ma wymiary 90 cm na 50 cm, a jej grubość wynosi 22 cm. Jest to chyba jedyna Biblia, której noszenie na cotygodniowe nabożeństwo gwarantuje przyrost masy mięśniowej. Waży ona ponad 74 kg.

Manuskrypt powstał prawdopodobnie w XII wieku na terenach obecnych Czech. Jego potoczna nazwa „Biblia diabła” wiąże się z ilustracją diabła (faksymile 290), który oprócz rogów ma cztery palce u rąk i cztery szpony u każdej nogi. Manuskrypt zawiera tekst Starego i Nowego Testamentu oraz inne dzieła, m.in. Józefa Flawiusza. Interesującym jest, że skrypt ma wysokość 2,5 do 3 mm, a więc jest bardzo mały w porównaniu do rozmiaru stron. Cały tekst został napisany przez jednego skrybę. Ocenia się, że napisanie tekstu wraz ze zdobieniami i ilustracjami zabrało skrybie ponad 10 lat, przyjmując, że pracował sześć godzin przez sześć dni w tygodniu, bądź ponad 20 lat, jeśli pracował nad manuskryptem 3 godziny dziennie.