Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie informuje iż termin na składanie ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie" został wydłużony ze względu na pojawiające się pytania mogące mieć wpływ na wycenę ofert.

Zmienione zapytanie dostępne jest pod następującym linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/11506.

Nowy termin składania ofert: 18.12.2018 r. godz. 14:00