Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym

Drukuj

Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym z 26 marca 2019 r.:

 

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych związanych z utworzeniem "Międzynarodowego Centrum Kulturalno-Kongresowego przy ul. Stoisława 4 – rewitalizacja Kościoła Baptystów w Szczecinie"

Opis przedmiotu zamówienia został określony w zapytaniu ofertowym, które dostępne jest pod następującym linkiem:https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175792 oraz do pobrania.

Termin składania ofert: 11.04.2019 r. godz. 14:00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: