Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Zmiana miejsca nabożeństw

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Ze względu na remont budynku kościoła, nabożeństwa odbywają się w niedzielę o godzinie 11:00 w szkole podstawowej nr 63 przy ulicy Grockiej 23 (między katedrą a Zamkiem Książąt Pomorskich).

Serdecznie zapraszamy!