Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Czym jest prawda?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Czym jest prawda?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Najstarszy oficjalnie fragment Nowego Testamentu jest fragmentem Ewangelii Jana, gdzie Jezus twierdzi, że przyszedł na świat, aby zaświadczyć o prawdzie, na co Piłat zadaje pytanie: "Czym jest prawda?". To niesamowite, jak to pytanie jest aktualne obecnie, kiedy to sama idea obiektywnej prawdy jest podważana.