Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Modlitwa w trudnościach

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Modlitwa w trudnościach"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Nikogo nie było przy modlitwie Jezusa w Getsemani, kto mógłby słyszeć Jego modlitwę. Skąd więc ewangeliści znali jej treść? Widocznie Jezus opowiadając później o tym wydarzeniu, powiedział im jakimi słowami się modlił. Zatem było to na tyle ważne, że zamiast powiedzieć tylko, iż się modlił, Jezus przedstawił im też swoje słowa. Czego możemy nauczyć się z tej modlitwy? Dowiesz się słuchając kazania.