Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Co to znaczy być dobrym rodzicem?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Co to znaczy być dobrym rodzicem?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Jest wiele różnych koncepcji co to znaczy, że ktoś jest dobrym rodzicem, albo że ktoś nim nie jest. Kazanie rozpatruje, jakiego rodzica z biblijnego punktu widzenia można nazwać dobrym. W kazaniu jest też wiele rad dla rodziców co robić, a czego nie robić by jak najlepiej wychować swoje dziecko.