Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Śmierć, co się dzieje gdy umieramy?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Śmierć, co się dzieje gdy umieramy?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie miało miejsce dwa dni po śmierci członka Rady Zboru. Wyjaśnia ono jak chrześcijanie powinni podchodzić do śmierci (czy radość jest właściwą reakcją) i co się dzieje z chrześcijaninem, gdy ten umiera.