Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Zapierający się Piotr - tchórz czy bohater?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Zapierający się Piotr - tchórz czy bohater?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa. Ten fakt przez wieki był powodem do wskazywania na Piotra jako negatywną postać. Rzadko kto, jednak zadaje sobie pytanie, dlaczego to Piotr, a nie inni uczniowie zaparli się Jezusa? Dlaczego to Piotr był na prywatnej posesji arcykapłana i w rezultacie znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji?