Jak chrześcijanie naśladują Piłata?

Drukuj

Kazanie: "Jak chrześcijanie naśladują Piłata?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie pokazuje osamotnienie Jezusa, a także wskazuje na zmienność nastrojów tłumu. Analizowana jest też postawa Piłata, która charakteryzuje też część chrześcijan.