Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Opis cierpienia Jezusa

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Opis cierpienia Jezusa"

Autor: Patryk Bogdał

Opis: Wszyscy chrześcijanie wiedzą, że Jezus przyszedł i zmarł ze względu na naszą grzeszność - z jednej strony - i swoją miłość do nas z drugiej, a to wszystko na chwałę Boga. Obraz Jezusa na krzyżu jest tak powszechny w naszych kościołach, iż niewielu pamięta z jak olbrzymim cierpieniem wiązała się śmierć przez ukrzyżowanie, do tego poprzedzona biczowaniem. Mówca przypomina, przez co musiał przejść Jezus, abyś mógł być ocalony.