Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Czasem pada pytanie dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym i skąd wiadomo, na jaką datę przypada. Robert Merecz wyjaśnia tą kwestię w poniższym nagraniu i dodatkowo wyjaśnia, skąd bierze się różnica w dacie obchodów Świąt Bożego Narodzenia między kościołami protestanckimi i katolickim z jednej strony, a kościołami prawosławnymi z drugiej.

"Dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym i skąd różnica w dacie świąt Bożego Narodzenia w różnych tradycjach chrześcijańskich"