Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Czy objawienia fatimskie były od Boga?

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Biblijne spojrzenie na objawienia fatimskie"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: W ostatnim okresie wiele uwagi w Polsce i na świecie poświęcono obchodom 100 rocznicy tzw. objawień fatimskich. Wielu protestantów odrzuca prawdziwość tych objawień głównie ze względu na to, że w objawieniu udział brała Maria. Ale czy nie mogła się komuś ukazać Maria, tak jak Pawłowi ukazał się pewien Macedończyk? Czy powinniśmy akceptować te objawienia jako pochodzące od Boga i dlaczego tak lub dlaczego nie? Zapraszamy do wysłuchania kazania.