Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Drugie Przykazanie

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: Drugie Przykazanie

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Drugie przykazanie w wersji protestanckiej (bez luteran) zabrania czynienia podobizn rzeźbionych jakichkolwiek stworzeń (ludzi lub innych istot) w celu kłaniania się im i oddawania czci. Protestanci uważają, że oni to przykazanie spełniają, ponieważ nie mają w kościołach żadnych figurek czy obrazów, którym oddawaliby cześć. Ale czy tylko o to chodzi w tym przykazaniu?