Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Szóste przykazanie: Nie morduj

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Szóste przykazanie: Nie morduj"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Wielu z nas recytując dekalog nie zwraca uwagi na najkrótsze przykazanie, ponieważ prawie nikt go nie złamał, a ci, którzy to uczynili, są zamknięci w zakładach karnych. Jednak Nowy Testament rozszerza to przykazanie i sprawia, że wielu z nas staje się zabójcami. Czy Ty jesteś w tym gronie?