Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Psalm 63

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: Psalm 63

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Psalm 63 jest modlitwą Dawida w czasie wielkiego kryzysu w jego życiu. Modlitwa ta uczy jaką perspektywę można mieć, gdy sytuacja wokół nas jest dokładnie odwrotna od tej, jaka powinna być. Jak wówczas reagować? Jakie mieć do tego podejście?