Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Kazania w formacie MP3

Właściwy czas - kazanie świąteczne 25 grudzień 2015

środa, 10 maja 2017 15:39
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Maria, matka Jezusa - co o niej wiemy"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Wiele wierzeń narosło wokół osoby Marii, mamy Jezusa. Część tych wierzeń bazuje na Biblii, a część ma źródło w późniejszej tradycji. Kazanie pokazuje, co mówi Biblia na temat Marii i jakie wnioski wypływają z biblijnej relacji.

 
środa, 03 maja 2017 22:38
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Zakończenie Ewangelii Marka i jej podsumowanie"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie krótko omawia problem zakończenia Ewangelii Marka, a następnie podsumowuje przesłanie całości księgi.

wtorek, 02 maja 2017 23:29
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Czasem pada pytanie dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym i skąd wiadomo, na jaką datę przypada. Robert Merecz wyjaśnia tą kwestię w poniższym nagraniu i dodatkowo wyjaśnia, skąd bierze się różnica w dacie obchodów Świąt Bożego Narodzenia między kościołami protestanckimi i katolickim z jednej strony, a kościołami prawosławnymi z drugiej.

"Dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym i skąd różnica w dacie świąt Bożego Narodzenia w różnych tradycjach chrześcijańskich"

wtorek, 18 kwietnia 2017 09:07
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Śmierć i zmartwychwstanie - 3 obserwacje"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie omawia trzy z wielu faktów i wniosków, które związane są ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa. Zapraszamy do wysłuchania.

wtorek, 18 kwietnia 2017 08:54
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Stwórca na krzyżu"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Według Listu do Kolosan, Jezus jest Stwórcą tego świata - "wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone". Historia Wielkiego Piątku opowiada o tym, że Stwórca dał się poniżać swojemu stworzeniu. Dlaczego? Co z tego wynika dla nas?

Strona 4 z 16


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100