Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Kazania w formacie MP3

Właściwy czas - kazanie świąteczne 25 grudzień 2015

wtorek, 11 kwietnia 2017 11:54
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Dzień, w którym Jezus wjechał do Jerozolimy według ewangelisty Jana"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie bazuje na Ewangelii Jana i rozważa opis wjazdu Jezusa do Jerozolimy na niecały tydzień przed Jego śmiercią. Posłuchaj i sprawdź, jakie lekcje płyną z tego fragmentu dla Twojego życia.

 
wtorek, 11 kwietnia 2017 11:40
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Opis cierpienia Jezusa"

Autor: Patryk Bogdał

Opis: Wszyscy chrześcijanie wiedzą, że Jezus przyszedł i zmarł ze względu na naszą grzeszność - z jednej strony - i swoją miłość do nas z drugiej, a to wszystko na chwałę Boga. Obraz Jezusa na krzyżu jest tak powszechny w naszych kościołach, iż niewielu pamięta z jak olbrzymim cierpieniem wiązała się śmierć przez ukrzyżowanie, do tego poprzedzona biczowaniem. Mówca przypomina, przez co musiał przejść Jezus, abyś mógł być ocalony.

wtorek, 28 marca 2017 09:50
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Jak chrześcijanie naśladują Piłata?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie pokazuje osamotnienie Jezusa, a także wskazuje na zmienność nastrojów tłumu. Analizowana jest też postawa Piłata, która charakteryzuje też część chrześcijan.

wtorek, 21 marca 2017 11:38
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Zapierający się Piotr - tchórz czy bohater?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa. Ten fakt przez wieki był powodem do wskazywania na Piotra jako negatywną postać. Rzadko kto, jednak zadaje sobie pytanie, dlaczego to Piotr, a nie inni uczniowie zaparli się Jezusa? Dlaczego to Piotr był na prywatnej posesji arcykapłana i w rezultacie znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji?

środa, 15 marca 2017 07:39
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Śmierć, co się dzieje gdy umieramy?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie miało miejsce dwa dni po śmierci członka Rady Zboru. Wyjaśnia ono jak chrześcijanie powinni podchodzić do śmierci (czy radość jest właściwą reakcją) i co się dzieje z chrześcijaninem, gdy ten umiera.

Strona 5 z 16


Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 94

Warning: Illegal string offset 'active' in /templates/rt_mixxmag_j15/html/pagination.php on line 100