Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Kazania w formacie MP3

Właściwy czas - kazanie świąteczne 25 grudzień 2015

wtorek, 22 listopada 2016 09:56
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Religijność czy relacja?"

Autor: Lech Kłodziński

Opis: Niektórzy chrześcijanie swoje chrześcijaństwo ograniczają do religijności i nie ma w tym relacji z Jezusem. Gdyby wyciągnąć Jezusa z Twojego życia, to czy coś by się w tym życiu zmieniło? Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Lecha Kłodzińskiego.

 
piątek, 18 listopada 2016 13:33
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: Czy wiesz, że się zgubiłeś?

Autor: Ireneusz Dawidowicz

Opis: Usługa muzyczna i kaznodziejska Ireneusza Dawidowicza. Zapraszamy do wysłuchania!

wtorek, 15 listopada 2016 13:58
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Modlitwa"

Autor: Patryk Bogdał

Opis: Modlitwa jest czymś, o czym się mówi, do czego się nawołuje, ale też czymś, czemu rzadko poświęca się cenny czas. Dla wielu całe życie modlitewne zawęża sie do minuty przed snem, a i to nie zawsze. Czy modlitwa jest potrzebna? Przecież można bez niej dobrze żyć. Kazanie Patryka Bogdała na pewno da wiele do myślenia.

wtorek, 11 października 2016 11:23
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Co inni sobie o mnie pomyślą?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Wiele osób jest niewolnikami opinii innych. Całe ich życie jest kierowane pytaniem "Co inni sobie o mnie pomyślą?". Czasem jest to kontrola odwrotna: "Ponieważ on/ona tego nie chce, to ja to zrobię". A czy chrześcijanie powinni przejmować się opinią innych? Zapraszamy do wysłuchania kazania.

wtorek, 04 października 2016 15:39
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Im więcej dziękczynienia, tym mniej marudzenia"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Z Biblii i z życia chrześcijańskiego wynika ciekawa zależność, że im więcej dziękczynienia, tym mniej marudzenia i mniej narzekania. Bycie wdzięcznym nie zależy od okoliczności, ale od nastawienia człowieka. Wysłuchaj kazania i żyj pełen/pełna wdzięczności Bogu!

Strona 8 z 16