Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Kazania w formacie MP3

W tym dziale naszej strony znajdują się kazania zapisane wygłoszone w Zborze Chrześcijan Baptystów w Szczecinie. Miłego słuchania i owocnych przemyśleń!
wtorek, 28 marca 2017 09:50
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Jak chrześcijanie naśladują Piłata?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie pokazuje osamotnienie Jezusa, a także wskazuje na zmienność nastrojów tłumu. Analizowana jest też postawa Piłata, która charakteryzuje też część chrześcijan.

 
wtorek, 21 marca 2017 11:38
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Zapierający się Piotr - tchórz czy bohater?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Piotr trzykrotnie zaparł się Jezusa. Ten fakt przez wieki był powodem do wskazywania na Piotra jako negatywną postać. Rzadko kto, jednak zadaje sobie pytanie, dlaczego to Piotr, a nie inni uczniowie zaparli się Jezusa? Dlaczego to Piotr był na prywatnej posesji arcykapłana i w rezultacie znalazł się w takiej, a nie innej sytuacji?

środa, 15 marca 2017 07:39
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Śmierć, co się dzieje gdy umieramy?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie miało miejsce dwa dni po śmierci członka Rady Zboru. Wyjaśnia ono jak chrześcijanie powinni podchodzić do śmierci (czy radość jest właściwą reakcją) i co się dzieje z chrześcijaninem, gdy ten umiera.

wtorek, 07 marca 2017 16:46
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Co to znaczy być dobrym rodzicem?"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Jest wiele różnych koncepcji co to znaczy, że ktoś jest dobrym rodzicem, albo że ktoś nim nie jest. Kazanie rozpatruje, jakiego rodzica z biblijnego punktu widzenia można nazwać dobrym. W kazaniu jest też wiele rad dla rodziców co robić, a czego nie robić by jak najlepiej wychować swoje dziecko.

wtorek, 24 stycznia 2017 11:06
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Modlitwa w trudnościach"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Nikogo nie było przy modlitwie Jezusa w Getsemani, kto mógłby słyszeć Jego modlitwę. Skąd więc ewangeliści znali jej treść? Widocznie Jezus opowiadając później o tym wydarzeniu, powiedział im jakimi słowami się modlił. Zatem było to na tyle ważne, że zamiast powiedzieć tylko, iż się modlił, Jezus przedstawił im też swoje słowa. Czego możemy nauczyć się z tej modlitwy? Dowiesz się słuchając kazania.

Strona 3 z 9