Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Kazania w formacie MP3

W tym dziale naszej strony znajdują się kazania zapisane wygłoszone w Zborze Chrześcijan Baptystów w Szczecinie. Miłego słuchania i owocnych przemyśleń!
wtorek, 23 maja 2017 20:38
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Dekalog: 1 Przykazanie"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Dekalog? Ale jaki? Żydowski? Protestancki (bez luteran)? Katolicki? Luterański? Czy może prawosławny? Kazanie wprowadza w problematykę Dekalogu i rozważa pierwsze przykazanie.

 
wtorek, 16 maja 2017 07:57
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Biblijne spojrzenie na objawienia fatimskie"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: W ostatnim okresie wiele uwagi w Polsce i na świecie poświęcono obchodom 100 rocznicy tzw. objawień fatimskich. Wielu protestantów odrzuca prawdziwość tych objawień głównie ze względu na to, że w objawieniu udział brała Maria. Ale czy nie mogła się komuś ukazać Maria, tak jak Pawłowi ukazał się pewien Macedończyk? Czy powinniśmy akceptować te objawienia jako pochodzące od Boga i dlaczego tak lub dlaczego nie? Zapraszamy do wysłuchania kazania.

środa, 10 maja 2017 15:39
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Maria, matka Jezusa - co o niej wiemy"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Wiele wierzeń narosło wokół osoby Marii, mamy Jezusa. Część tych wierzeń bazuje na Biblii, a część ma źródło w późniejszej tradycji. Kazanie pokazuje, co mówi Biblia na temat Marii i jakie wnioski wypływają z biblijnej relacji.

środa, 03 maja 2017 22:38
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kazanie: "Zakończenie Ewangelii Marka i jej podsumowanie"

Autor: Robert J. Merecz

Opis: Kazanie krótko omawia problem zakończenia Ewangelii Marka, a następnie podsumowuje przesłanie całości księgi.

wtorek, 02 maja 2017 23:29
Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 

Czasem pada pytanie dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym i skąd wiadomo, na jaką datę przypada. Robert Merecz wyjaśnia tą kwestię w poniższym nagraniu i dodatkowo wyjaśnia, skąd bierze się różnica w dacie obchodów Świąt Bożego Narodzenia między kościołami protestanckimi i katolickim z jednej strony, a kościołami prawosławnymi z drugiej.

"Dlaczego Wielkanoc jest świętem ruchomym i skąd różnica w dacie świąt Bożego Narodzenia w różnych tradycjach chrześcijańskich"

Strona 2 z 9