Opublikowany przez Kościół Baptystów w Szczecinie – Stoisława Niedziela, 15 marca 2020