Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Służyć światu, kochać Boga i bliźniego

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Nasze hasło "Kochać Boga i bliźniego oraz służyć światu" oddaje nasz cel, a nasz charakter...

 

...opisuje nasza misja:

"Istniejemy by przynosić chwałę Bogu przez czynienie dojrzałych chrześcijan, którzy pełni miłości wobec siebie nawzajem używają swoich darów w celu powiększania Królestwa Bożego w Szczecinie i na świecie."

Jesteśmy społecznością chrześcijan, która pragnie rozwijać się w sposób zrównoważony i biblijny w pięciu sferach:

  • Nabożeństwo / Uwielbienie
  • Wspólnota
  • Ewangelizacja
  • Uczniostwo / Edukacja
  • Służba / Pomoc w otoczeniu Kościoła - "na świecie"

Jeśli poszukujesz takiego Kościoła, takiej wspólnoty chrześcijańskiej dla siebie i dla swojej rodziny, zapraszamy Was. Wierzymy, że każdy kto pragnie oddać swoje życie Chrystusowi, powinien żyć we wspólnocie chrześcijan.

Wierzymy, że w naszej wspólnocie możesz się realizować według swoich uzdolnień i zainteresowań.