Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Kim jesteśmy

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Kościół baptystów jest kościołem protestanckim istniejącym od ponad 400 lat. Jest on rezultatem dążeń chrześcijan, aby praktyki kościoła wypływały z Biblii i były jej podporządkowane. Dlatego też zarówno słownik PWN jak i Encyklopedia Katolicka definiują Kościół Chrześcijan Baptystów, jako wyznanie „uznające Biblię za jedyny autorytet w sprawach wiary”.

Baptyści idąc za przesłaniem Biblii byli jednymi z prekursorów rozdziału kościoła od państwa oraz promotorami równouprawnienia ludzi niezależnie od ich rasy. W tym ostatnim zmaganiu wiodącą rolę odgrywał pastor baptystów Martin Luther King.

W Szczecinie Kościół Baptystów działa od prawie dwóch wieków, a nabożeństwa odbywają się w budynku wybudowanym przez baptystów w 1850 roku.

Serdecznie Ciebie zapraszamy