Kim jesteśmy

Drukuj

Kościół baptystów jest kościołem protestanckim istniejącym od ponad 400 lat. Jest on rezultatem dążeń chrześcijan, aby praktyki kościoła wypływały z Biblii i były jej podporządkowane. Dlatego też zarówno słownik PWN jak i Encyklopedia Katolicka definiują Kościół Chrześcijan Baptystów, jako wyznanie „uznające Biblię za jedyny autorytet w sprawach wiary”.

Baptyści idąc za przesłaniem Biblii byli jednymi z prekursorów rozdziału kościoła od państwa oraz promotorami równouprawnienia ludzi niezależnie od ich rasy. W tym ostatnim zmaganiu wiodącą rolę odgrywał pastor baptystów Martin Luther King.

W Szczecinie Kościół Baptystów działa od prawie dwóch wieków, a nabożeństwa odbywają się w budynku wybudowanym przez baptystów w 1850 roku.

Serdecznie Ciebie zapraszamy