Wierny Słowu i odważny w świadectwie (Obj. 3:3)

Nabożeństwa

Niedziela godz. 11:00

Środa godz. 18:00

Nabożeństwa odbywają się w budynku przy ul. Stoisława 4

Spotkania

Spotkania biblijne dla dzieci:

- Piątek godz. 17:00

Młodzieżowe:

- Sobota godz. 18:00

Motto

Kościół Chrześcijan Baptystów w Szczecinie

Albowiem tak Bóg umiłował 
świat, że Syna swego
jednorodzonego dał, aby każdy,
kto weń wierzy, nie zginął,
ale miał żywot wieczny.

Jana 3:16

Pastor

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

Od sierpnia 2015 roku pastorem Zboru jest Robert J. Merecz. Urodził się i wychował w Szczecinie, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskując tytuł magistra ekonomii. Następnie studiował w pięciu krajach uzyskując m.in. tytuł Doctor of Philosophy na Uniwersytecie Edynburskim i doktora nauk teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Oprócz bycia pastorem Zboru Baptystów w Szczecinie Robert Merecz jest również dziekanem w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie. Poza tym, jest on także konsultantem naukowym przekładu Nowe Przymierze i Psalmy i powstającego Starego Przymierza, a także konsultantem z ramienia Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP przy ekumenicznym przekładzie Biblii. Autor m.in. książki (Współ)odpowiedzialność Boga za bieg historii według Ksiąg Samuela i Królewskich wydanej w serii Rozprawy i Studia Biblijne przez Oficynę Wydawniczą Vocatio.