Z rdością informujemy, iż w roku 2021 został wykonany remont dachu zabytkowego bydynku kościoła przy ul. Stoisława 4. Wymienione zostało deskowanie oraz pokrycie dachu. Również zakończone zostało szpachlowanie i malowanie kaplicy. Powyższe prace zostały dokonane dzięki dofinansowaniu z „Funduszu Kościelnego” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.