Choć osoby należące do Kościoła baptystów odwołują się do Biblii, jako podstawy swojej wiary i doktryny, to sam kościół baptystów powstał w roku 1609. Jedną z głównych cech tego kościoła, przez którą ma on do dziś swoją nazwę jest chrzest osób świadomie wierzących (baptisma to po grecku „chrzest”) i to poprzez całkowite zanurzenie, tak jak było to praktykowane przez uczniów Jezusa. Chrzest nie jest wymagany do zbawienia, ale jest on publicznym wyrażeniem swojej wiary i aktem posłuszeństwa Bożemu nakazowi.

Kościół baptystów silnie podkreśla autorytet Pisma Świętego utrzymując, że wszelkie religijne praktyki i doktryny, które nie wypływają z Biblii, nie mają mocy wiążącej.

Baptyści wierzą w tzw. „powszechne kapłaństwo”. Każdy z ludzi wierzących ma jednakowy dostęp do Boga. To oznacza, że pastor jest równy innym członkom kościoła, choć jest obdarzony pewnymi odpowiedzialnościami wyznaczonymi mu przez zbór (parafię). Nie ma hierarchii, a ważne decyzje są podejmowane przez głosowanie członków zboru.

Każdy zbór jest odpowiedzialny za siebie i swoje decyzje. Pomimo tej niezależności, zbory baptystyczne zdają sobie sprawę, że są częścią większego kościoła, dlatego też przynależą do regionalnych, krajowych i międzynarodowych zrzeszeń lub unii. Baptyści wierzą także w jeden powszechny kościół Jezusa Chrystusa, który jest ponad wyznaniami i nie jest utożsamiany z jednym wyznaniem.

Eucharystia, Komunia czy inaczej Wieczerza Pańska jest uważana przez baptystów, jako symboliczny akt wspominania śmierci Jezusa. Zarówno chleb jak i wino występują, jako metafora ciała i krwi Jezusa. Same elementy nie zmieniają ani swojej formy, ani substancji. Słowa Chrystusa „to jest ciało moje” rozumiane są jako metafora, podobnie do wielu innych słów Jezusa, np. „Ja jestem bramą”.

Baptyści od samego początku byli prekursorami wolności religijnej. Jednym z ich głównych haseł już w XVII wieku było rozdzielenie kościoła od państwa.

Na świecie jest około 75 mln baptystów – liczba ta zawiera osoby, które w sposób świadomy postanowiły przynależeć do kościoła i przyjęły chrzest. Jeśli liczyć dzieci uczęszczające do kościoła liczba ta byłaby znacznie większa. Jest to piąty najliczniejszy kościół chrześcijański na świecie. W Polsce liczba baptystów wynosi ok. 5,5 tysiąca osób.