Grupy Biblijne

Wierzymy, że Biblia to Słowo Boże – zbiór tekstów przez Niego natchnionych. Jest ona jedynym nieomylnym źródłem informacji o Bogu oraz podstawą naszej wiary. Dlatego właśnie spotykamy się aby wspólnie czytać, dyskutować i poznawać prawdy, które Bóg objawia nam w Biblii.

Organizujemy spotkania grup biblijnych w naszym budynku, ale także wspomagamy grupy domowe, organizowane przez naszych członków w różnych częściach Szczecina.

Naszym celem jest zbliżenie się do Boga oraz stawanie się lepszymi Chrześcijanami, pewnymi i świadomymi swojej wiary, gotowymi do głoszenia Ewangelii zawsze i wszędzie.

„Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym, domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej” – 1 Piotra 3:15

Sprawdź daty najbliższych spotkań