Od sierpnia 2015 roku pastorem Zboru jest Robert J. Merecz. Urodził się i wychował w Szczecinie, gdzie ukończył studia na Uniwersytecie Szczecińskim uzyskując tytuł magistra ekonomii. Następnie studiował w pięciu krajach uzyskując m.in. tytuł Doctor of Philosophy na Uniwersytecie Edynburskim i doktora nauk teologicznych na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Edynburskim oraz był redaktorem Szkockiego Przeglądu Parlamentarnego. Konsultant naukowy przy literackim i dosłownym przekładzie Biblii, wydanych przez Ewangeliczny Instytut Biblijny. Obecnie Robert jest wykładowcą i dziekanem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. Biblista z zamiłowania i wykształcenia, pastor z powołania.