Collins Anozie – zastępca przewodniczącego Rady Zboru

Jadwiga Trojanowska – skarbnik Zboru

Wiktor Kluczenko – sekretarz Rady Zboru

Ireneusz Grudziński – członek Rady Zboru