Remont

Niniejsza strona poświęcona jest sprawozdaniu z postępów w remoncie najstarszego w Polsce budynku kościoła baptystów.