W sobotę, 16 kwietnia 2016 roku, pastor zboru – Robert Merecz – na zaproszenie niemieckich baptystów uczestniczył w dorocznym spotkaniu przedstawicieli niemieckich kościołów baptystycznych w Brandenburgii Jahresversammlung des Landesverbandes Berlin-Brandenburg w Berlinie Wannsee. Podczas ogólnego zgromadzenia przedstawił on plany remontowe budynku przy ul. Stoisława 4 w Szczecinie, a także zachęcił do bliższej współpracy między baptystami po obu stronach granicy. Podczas specjalnego spotkania dotyczącego współpracy kościołów z Brandenburgii z krajami z Europy Środkowo-Wschodniej Robert Merecz przedstawił wizję szczecińskiego zboru oraz odpowiadał na pytania uczestników.

Następnie w niedzielę wygłosił kazanie w Guben, na połączonym nabożeństwie niemieckiego zboru baptystów w Guben i polskiego zboru zielonoświątkowego z Gubina. Było to praktyczne ukazanie, że Chrystus łączy ponad narodami i ponad wyznaniami!