Wsparcie

Wszelkie formy finansowego wsparcia remontu, czy działalności Kościoła jest mile widziane.

Przelewy można dokonywać na konto kościoła Chrześcijan Baptystów w RP Zbór w Szczecinie:

72 1050 1559 1000 0022 8467 2645 (ING Bank Śląski)

Dla przelewów z zagranicy:

Nr rachunku IBAN: PL 72 1050 1559 1000 0022 8467 2645

Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW

W tytule proszę wpisać, na jaki cel mają być przeznaczone środki bądź zatytułować przelew: „Darowizna na cele statutowe”.

Skarbnik, w razie potrzeby, może wystawić zaświadczenie o wpłacie. W takim przypadku prosimy o kontakt z nami