Na podstawie badań zapisanych skorup datowanych na koniec VII wieku przed naszą erą, grupa naukowców z Uniwersytetu w Tel-Awiwie pod kierownictwem Israela Finkelsteina i Eliezera Piasetzky’ego doszła do wniosku, że starożytni Izraelici byli piśmienni w większym stopniu, niż wcześniej przypuszczano. Uczeni badali zapisane skorupy z Arad, to jest zapiski, które były adresowane do nadzorcy starożytnej fortyfikacji, o imieniu Eliasziw, informujące o ruchach oddziałów i nakazujące przydział racji.

Podsumowując badania, Piasetzky stwierdził: „Znaleźliśmy pośredni dowód na istnienie struktury edukacyjnej, która umożliwiłaby tworzenie tekstów biblijnych. Umiejętność pisania i czytania istniała w Judzie na wszystkich poziomach systemów administracyjnych, wojskowych i kapłańskich. Umiejętność czytania i pisania nie była ograniczona do wąskiej elity społecznej.”

Filkenstein dodaje, że po upadku Judy nastąpił widoczny spadek w liczbie tworzonych inskrypcji, i taka sytuacja trwała aż do II wieku p.n.e.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.haaretz.com